Veiligheid

We garanderen de veiligheid van onze medewerkers en van hen die op onze hulp beroep doen. We reageren correct op risico’s en werken steeds zo veilig mogelijk.

Hulpvaardigheid / zorgzaamheid

We zijn zorgzaam voor zij die hulp nodig hebben: iemand die in nood verkeert of het gevoel heeft in nood te verkeren wordt steeds geholpen. We zijn zorgzaam voor onze eigen collega’s: we hebben aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers. We zijn teamspelers en helpen en ondersteunen elkaar door alle bedrijfsprocessen heen.

Beschikbaarheid / paraatheid

Zone Oost organiseert zich zodanig dat de klok rond voldoende, bekwame medewerkers snel en adequaat kunnen uitrukken.

Professionaliteit

Elke medewerker is goed opgeleid en voorbereid op zijn of haar taken. We hebben degelijk materieel ter beschikking om onze taken uit te voeren. We nemen onze opdrachten altijd ernstig.

Efficiëntie

Brandweerzone Oost heeft in haar hulp- en dienstverlening steeds oog voor een correcte prijs-kwaliteit verhouding. We verspillen noch tijd, noch middelen.

Integriteit / loyaliteit

Burgers en collega hulpverleners kunnen er steeds op vertrouwen dat Brandweerzone Oost elke opdracht professioneel afhandelt. Beleidsmakers kunnen erop vertrouwen dat Zone Oost haar opdrachten binnen het voorziene wettelijk kader afhandelt. Collega’s kunnen erop vertrouwen dat we samen naar hetzelfde doel werken.